Economics

เตรียมพร้อม! ‘บ้านดีมีดาวน์’ เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรก

เตรียมพร้อม! “บ้านดีมีดาวน์” เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (11 ธ.ค.) รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นวันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยถือเป็นโครงการที่รัฐต้องการช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาทต่อรายแก่ประชาชน 100,000 รายแรก ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

  • มีตัวตนตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง และอยู่ในระบบฐานภาษี มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
  • ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการและได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการยืนยันจากระบบของกระทรวงการคลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ระบบจะส่งข้อมูลยืนยันมาให้ ธอส. โอนเงินให้แก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อไป

“โครงการบ้านดีมีดาวน์ถือเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนี้ หากเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้เพิ่มเติม ทั้งการลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละ 0.01% และยังมีสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส. อีกด้วย” นายฉัตรชัย กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team