Economics

สรรหา ‘รองผู้ว่ารถไฟ’ ค้างเติ่งร่วมปี เซ่นพิษขัดแย้งภายใน

สรรหา “รองผู้ว่ารถไฟ” ค้างเติ่งร่วมปี เซ่นพิษขัดแย้งภายในองค์กร ล่าสุดเรื่องยังเงียบหาย ไร้แนวทางที่ชัดเจน

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การสรรหารองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ แทนนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ที่เกษียณอายุไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากกระบวนการสรรหาติดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร

โดยเมื่อนายทนงศักดิ์เกษียณอายุในปี 2561 การรถไฟฯ ก็ได้เริ่มกระบวนการสรรหารองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถคนใหม่ในช่วงต้นปี 2562 โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ ส่วนกรรมการที่เหลือก็คือ รองผู้ว่าการอีก 5 คนในขณะนั้น

ในครั้งนั้นมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกประมาณ 5 ราย แต่ปรากฏว่า 1 ในผู้สมัครเคยมีความขัดแย้งถึงขั้นฟ้องร้องในชั้นศาล กับรองผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งนั่งเป็นกรรมการคัดเลือกด้วย ส่งผลให้ผู้สมัครรายดังกล่าวร้องเรียนว่า การให้รองผู้ว่าคนที่มีกรณีพิพาทนั่งอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเกิดความไม่เป็นธรรมกับตน

ซึ่งปัญหาไม่ได้จบเพียงเท่านั้น เพราะผู้สมัครรายดังกล่าวมีความสนิทสนมกับรองผู้ว่าการอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้สมัครคัดเลือกรายอื่นๆ มองว่า หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีการตัดรายชื่อรองผู้ว่าการที่มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องออกไป อาจจะทำให้ผู้สมัครรายดังกล่าวเกิดความได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆ

จากปัญหาข้อพิพาทและความไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ส่งผลให้กระบวนการสรรหารองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ ต้องหยุดชะงักลงไปเกือบ 1 ปี ซึ่งล่าสุดก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน โดยระหว่างนี้นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า ได้ทำหน้าที่รักษาการแทนไปก่อน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE