Business

ผลสำรวจลูกน้องต้องการหัวหน้า‘ยุติธรรม’อันดับหนึ่ง

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย เผยผลสำรวจ ‘หัวหน้า’แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน  ซึ่งมาจากการสำรวจกับพนักงานในหลายองค์กร หลากเจเนอเรชัน จำนวน 2,076 คน  พบว่าลูกน้องต้องการหัวหน้า‘ยุติธรรม’ มาเป็นอันดับหนึ่ง

โดยส่วนใหญ่หวังให้หัวหน้าให้ความเสมอภาคกับ  ทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง แต่ควรตัดสินคนจากผลงานและความถูกต้อง รองลงมาคือ “สื่อสารชัดเจน” “มีเหตุผล” “ไม่เอาเปรียบลูกน้อง” “ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง” ตามลำดับ

หมดยุคหัวหน้าเผด็จการ! ผลสำรวจชี้คนรุ่นใหม่ชอบหัวหน้าที่ รับฟัง สั่งงานชัดเจน ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว

'หัวหน้า'แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค  ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า หัวหน้ามีส่วนสำคัญต่อการที่ลูกน้องจะตัดสินใจลาออกหรืออยู่ต่อกับองค์กร ดังนั้นความท้าทายของผู้นำในยุคนี้ นอกจากการบริหารงานแล้ว การบริหารคนก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งในปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวยุค Millennial หรือ เจเนอเรชัน Y และ Z ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรด้วยแล้ว ผู้นำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอัพเดทตัวเองอยู่เสมอ ทำตัวให้ทันสมัย เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ ๆ และสนุกกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือ ด้านการบริหารคน

“เด็กรุ่นใหม่นั้นเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ และความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นจากเด็กรุ่นใหม่อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราหรือองค์กร แต่อย่าเพิ่งปฏิเสธ ลองฟังสิ่งที่พวกเขานำเสนอเพราะหลายครั้งมุมมองของพวกเขาก็เป็นประโยชน์ สามารถนำมาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรได้”

อีกทั้งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมาย ที่จะช่วยลดขั้นตอนและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ผู้นำต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และรู้จักนำเทคโนโลยีมาช่วยเอื้อประโยชน์ในการทำงาน

‘หัวหน้า’แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน

สำหรับผลสำรวจที่น่าสนใจในครั้งนี้ คือ 10 อันดับคุณลักษณะผู้นำที่ทุกเจเนอเรชัน ควรมี

มีความยุติกรรม               73.51%

สื่อสารชัดเจน                 71.05%

ไม่เอาเปรียบลูกน้อง       67.63%

ให้เกียรติ                         67.15%

รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง           66.91%

รักษาคำพูด                                65.08%

ไม่เอาหน้าหรือแย่งผลงาน         64.74%

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ                  64.69%

มีวิสัยทัศน์                                 64.02%

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์

'หัวหน้า'แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน

“หัวหน้า” ที่เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) ต้องการทำงานด้วย ควรมีลักษณะ ดังนี้

มีความยุติธรรม 76.47%  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  64.71% มีเหตุผล 61.76% รักษาคำพูด 61.76% และรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง 58.82

เนื่องจากลูกน้องในเจเนอเรชันนี้ จะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเป็นอย่างมากและให้ความสำคัญกับระบบสายการบังคับบัญชา โดยหัวหน้าที่ต้องทำงานกับลูกน้องในเจเนอเรชั่นนี้ควรมีภาวะผู้นำสูง ตัดสินใจรอบคอบและมีความเด็ดเดี่ยว

อย่างไรก็ดี หัวหน้าควรระมัดระวัง เรื่องการให้ ฟีดแบ็ค ในการทำงานของลูกน้อง ควรมีศิลปะในการให้คำแนะนำ โดยเน้นที่ผลงานเป็นหลัก เนื่องจากเบบี้ บูมเมอร์ ไม่ชอบการเสียหน้า

กลุ่มเจนเอ็กซ์

'หัวหน้า'แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน

“หัวหน้า” ที่เจนเอ็กซ์ ต้องการทำงานด้วย ควรมีลักษณะ ดังนี้

มีความยุติธรรม 72.47%  สื่อสารชัดเจน 69.14%  มีเหตุผล 66.62%  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  64.23%  และให้เกียรติ  63.83%

เนื่องจากลูกน้องเจเนอเรชันนี้ ให้ความสำคัญกับ  Work-Life Balance  ซึ่งหัวหน้าควรเข้าใจความแตกต่าง ระหว่าง 2 เจเนอเรชัน กล่าวคือ ควรมีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดในการคิด การตัดสินใจ ในขณะเดียวกันควรเคารพสิทธิของลูกน้อง

ลูกน้อง เจนเอ็กซ์ ยังคาดหวังว่า เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ  หัวหน้าจะยังคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ลูกน้องเจเนอเรชันนี้ จะมีความสุขหากได้รับคำชื่นชมและเป็นที่จดจำจากผลงานและการแสดงความสามารถ

กลุ่มเจนวาย (มิลเลนเนียลส์)

'หัวหน้า'แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน

“หัวหน้า” ที่เจนวาย ต้องการทำงานด้วย ควรมีลักษณะดังนี้

มีความยุติธรรม 74.44%  สื่อสารชัดเจน 72.45%  มีเหตุผล 71.37%   ไม่เอาเปรียบลูกน้อง 70.04%  และให้เกียรติ 69.21%

จากผลการศึกษาพบว่า ยิ่งลูกน้องอายุน้อยมากเท่าไร ยิ่งรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจากสถิติแสดงให้เห็นว่าลูกน้องในเจเนอเรชันนี้ ให้ความสำคัญ กับสิทธิส่วนบุคคล ไม่ชอบการถูกเอาเปรียบ

นอกจากนี้หัวหน้าควรสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่มีความยืดหยุ่น เป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ลูกน้อง ควรพูดสนับสนุนเพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงาน มีการสื่อสารเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นทำงานเป็นและสนับสนุนลูกน้อง สิ่งเหล่านี้จะทำให้หัวหน้าได้ใจลูกน้องในเจเนอเรชั่นนี้

กลุ่มเจนแซท-จบใหม่

'หัวหน้า'แบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงาน

“หัวหน้า” ที่เจนแซท และเด็กจบใหม่ ต้องการทำงานด้วย ควรมีลักษณะ ดังนี้ รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง 77.65%  ไม่เอาเปรียบลูกน้อง 77.65%  ให้เกียรติ  71.76%  สื่อสารชัดเจน 71.76%  และมีเหตุผล  70.59%

จากผลการศึกษาพบว่าลูกน้อง เจนแซท  มีความเป็นตัวของตัวเองสูงที่สุด เมื่อเทียบกับเจนอื่นๆ  ลักษณะสำคัญของหัวหน้าในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ จึงไม่ได้มีความสำคัญมากนัก สำหรับเจนแซท หัวหน้าจึงควรให้อิสระในการทำงานแก่ลูกน้อง ให้คำปรึกษาเมื่อลูกน้องต้องการ ในขณะเดียวกันหัวหน้าควรนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลูกน้องเจนแซท ให้ความสำคัญกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ชอบหัวหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและให้ ฟีดแบ็ค ในการทำงานที่เน้นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

อ่านบทความทางด้านธุรกิจเพิ่มเติมได้ในหมวดหมู่ Business

Add Friend Follow
RATTIYA ANGKULANON