General

ชาวประมงปัตตานีแห่ ‘จดทะเบียนเรือ’ หมดเขต 27 ธ.ค. 2562

ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี แห่ยื่นจดทะเบียนเรือ 8 วัน 1,038 ลำ ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องไปยื่นขอหนังสือรับรองภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมเชิญชวนให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนเรือไทย ไปแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่จังหวัดชายทะเลที่เรือจอดอยู่ เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ในส่วนของจังหวัดปัตตานี พบว่ามีชาวประมงพื้นบ้านนำเรือไปตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี เพื่อการรักษาสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-วันที่ 5 ธันวาคม 2562 รวม 8 วัน จำนวนทั้งสิ้น 1,038 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้ว 552 ลำ และไม่มีใบอนุญาต 486 ลำ

สำหรับเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องไปยื่นขอหนังสือรับรองกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย ให้ยื่นขอหนังสือรับรอง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้านกับกรมเจ้าท่า ภายหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ โดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองกับสำนักงานประมงจังหวัดท้องที่หรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเล ตั้งแต่วันที่ 2-27 ธันวาคม 2562

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT