ดูหนังออนไลน์
PR News

‘วราวุธ’ ประธานประชุมหนุน ‘แก่งกระจาน’ มรดกโลก

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562   โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเลขานุการร่วม รวมทั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก พร้อมทั้งมอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำเอกสารการนำเสนอตามมติคณะกรรมการมรดกโลก และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกับเมียนมา เพื่อขอรับคำยืนยันเกี่ยวกับแนวเขตค่าพิกัด การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ก่อนนำเสนอต่อศูนย์มรดกโลกต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team