ดูหนังออนไลน์
General

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์รำลึก กราบพระบาทในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

“ทูลกระหม่อมฯ” ทรงโพสต์ภาพและข้อความรำลึก กราบพระบาทในหลวง ร.9 เนื่องวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโพสต์พระรูปและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอุ้มพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

“วันพ่อ : กราบพระบาทพ่อของเราเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 #วันชาติ #วันพ่อ”Add Friend Follow
Saranya Sawangjai