Economics

‘โออาร์’ ยังไม่ได้ข้อสรุปกระจายหุ้นให้ชุมชน

“โออาร์” ยังไม่ได้ข้อสรุปกระจายหุ้นให้วิสาหกิจชุมชน ย้ำต้องทำตามกฎหมาย ระบุเอกสารไฟลิ่งเสร็จปีนี้แน่ พร้อมเข้าบอร์ดปตท.

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวถึงความคืบหน้าการนำโออาร์เข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) คาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำเข้าคณะกรรมการปตท.ในปีนี้ โดยต้องให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบด้วย

ส่วนที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยังไม่ได้แต่งตั้ง สำหรับสัดส่วนการกระจายหุ้นจะเป็นเท่าใดนั้น ก็ต้องมาดูกันอีกครั้ง รวมไปถึงการจัดสรรหุ้นให้กลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกัน สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการกระจายหุ้นนั้น นางสาวจิราพร ย้ำว่า ต้องดูจังหวะที่เหมาะสม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team