World News

ญี่ปุ่นให้คำมั่น ทุ่ม 3,000 ล้านดอลล์ช่วยพัฒนาอาเซียน

ญี่ปุ่นให้คำมั่น จัดหาเงินสูงสุด 3,000 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนช่วง 3 ปีข้างหน้า

โทชิมิตสึ โมเตกิ

นายโทชิมิตสึ โมเตกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยวันนี้ (2 ธ.ค.)ว่า รัฐบาลโตเกียว จะขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่รวมถึง เงินลงทุนจากภาคเอกชน ระหว่างปี 2563-2565

แผนการดังกล่าว จะเป็นไปตามคำมั่นของญี่ปุ่น ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเสรี และยุติธรรมทั่วทั้งกลุ่มอาเซียน ด้วยการจัดหาทางเลือกเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้กับชาติสมาชิกอาเซียน และยังเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของญี่ปุ่น ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มบทบาทของผู้หญิง และปกป้องสิ่งแวดล้อม

“ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่จ่ายเงินให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ญี่ปุ่นมักจะมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ระยะยาว ที่จะสร้างงานในท้องถิ่น สร้างความสามารถ ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล ที่จะกลายมาเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต” นายโมเตกิ ระบุ

การประกาศข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ได้แจ้งต่อบรรดาผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนที่แล้วว่า ญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุน และการปล่อยกู้ในอาเซียนถึง 2 เท่าผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) จากการที่เขาพยายามหาเสียงสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่จะทำให้อินโด-แปซิฟิค เป็นภูมิภาคทึ่เสรี และเปิดกว้าง เพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI