General

ประกาศเตือนฉบับสุดท้าย! 9 จังหวัดระวังฝนถล่ม

“กรมอุตุนิยมวิทยา” ประกาศเตือนฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 25

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ในช่วงวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ภาคใต้บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง กระบี่ และสตูล มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงต่อเนื่อง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีกำลังแรงตลอดช่วง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK