CSR

‘ปตท.สผ.’ จัดอบรม ‘เจ้าบ้านตัวน้อย’ นำเที่ยวบางกะเจ้า

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมอบรม “ยุวอาสาพาเที่ยวสวนศรีนครเขื่อนขันธ์”  เพื่อสร้างทักษะและความรู้ให้กับ “เจ้าบ้านตัวน้อย” ในการนำนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมภายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ที่เป็นเหมือนบ้านที่แสนภูมิใจของเยาวชนเหล่านี้ เป็นปีที่ 3 ในปีนี้

ทั้งนี้ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง  สามารถเที่ยวชม และเรียนรู้  “ห้องเรียนธรรมชาติ” ไม่ว่าจะเป็น นิเวศป่า 3 ยุค พันธุ์ไม้นานาชนิด และนกต่างๆ ทั้งยังมีเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุด้วย  หากเจอน้องๆ ยุวอาสาฯ ก็แวะไปทักทาย และขอให้น้องๆ พาเดินชมธรรมชาติได้

#PTTEP #สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ #บางกระเจ้า #ปตทสผ #PTTEPCSR #ยุวอาสาพาเที่ยว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team