Economics

ลุยฟังเสียงสะท้อน ‘สนามบินนครปฐม’ หลังชาวบ้านกังวลปมเวนคืนที่ดิน 3.5 พันไร่

“โครงการสนามบินนครปฐม” ลุยรับฟังความเห็นเพิ่มเติม หลังชาวบ้านคัดค้าน หวั่นผลกระทบปมเวนคืนพื้นที่ 3.5 พันไร่

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (29 พ.ย.) บริษัทที่ปรึกษา “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม” จะดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ณ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มเติม เนื่องจากก่อนหน้านี้มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยและระบุว่าได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว

หลังจากนี้ คาดว่าจะสรุปผลการศึกษาทั้งหมดได้ในเดือนธันวาคม 2562 หรืออาจขยายเวลาเป็นปลายเดือนมกราคม 2563 จากนั้นจะเสนอให้กระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามลำดับ ซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะดำเนินโครงการหรือไม่ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม.

อย่างไรก็ตาม โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐมมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่คัดค้าน โดยผู้ที่คัดค้านส่วนใหญ่คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องการเวนคืนที่ดินในก่อสร้าง จึงมีความกังวลเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงแหล่งเกษตรกรรม

โดยเบื้องต้นการก่อสร้างสนามบินนครปฐมต้องใช้พื้นที่รวม 3,500 ไร่ วงเงินลงทุนทั้งหมด 25,000 ล้านบาท รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 20-30 ล้านคนต่อปี หรือเทียบเท่ากับสนามบินดอนเมืองซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ แต่ในเฟสที่แรกจะใช้วงเงินลงทุน 10,000 ล้านบาทก่อน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE