ดูหนังออนไลน์
General

ลุ้นวันนี้! ไทยชิงตำแหน่ง ‘กรรมการมรดกโลก’

วันนี้ (27 พ.ย.) เวทีประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้เริ่มต้นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการมรดกโลก แทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว หลังจากที่การประชุมเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่า จะสามารถรู้ผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

สำหรับวิธีการลงคะแนนจะเป็นการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผย ด้วยวิธีการหย่อนบัตร

ก่อนหน้านี้ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ระบุว่า คณะผู้แทนไทยทำงานในเรื่องของการชิงตำแหน่งกรรมการมรดกโลก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) อย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเรื่องของมรดกโลก ดังนั้นหากได้รับเลือก ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศสมาชิกในภูมิภาค

การเลือกกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ จะเป็นการเลือกเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 9 ตำแหน่งด้วยกัน ซึ่งไทยลงเลือกตั้งในโควต้าของประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ที่มีที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง โดยในการหาเสียงที่ผ่านมา ไทยได้นำเสนอแนวคิดที่จะนำมรดกโลกไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้สิ่งสำคัญ คุณค่า ความโดดเด่น และการอนุรักษ์ เกิดความยั่งยืนยาวนานที่สุด ดังนั้นจึงจะมีการส่งเสริมเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงข้อมูลในมรดกโลกนั้นๆ รวมไปถึงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team