ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ทนายนกเขา’ ร่อนหนังสือถึง 4 หน่วยงาน จี้สอบปมผิดปกติ ‘ค่าโง่โฮปเวลล์’

นิติธร” เตรียมร่อนหนังสือถึง 4 หน่วยงาน จี้สอบข้อเท็จจริง “ค่าโง่โฮปเวล์” ตั้งข้อสังเกตสัญญาผิดปกติ หากผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉยเสี่ยงผิดมาตรา 157 ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยหลังร่วมประชุมคณะทำงานโฮปเวลล์ (BEM) ชุดใหญ่ วันนี้ (20 พ.ย.) ว่า หลังจากตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางด่วนและทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร (โฮปเวลล์) ทั้งหมดแล้วตนก็พบว่า การร่วมทุนในสัญญาครั้งนี้ มีความผิดปกติหลายข้อ

ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นของผู้ลงนามสัญญานี้ เดิมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้บริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิงส์ (ฮ่องกง) เป็นผู้ลงนามร่วมทุน แต่ผู้ลงนามสัญญาจริงๆ กลับเป็นบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงสงสัยว่า โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) มาเป็นคู่สัญญาได้อย่างไรและมาฟ้องร้องได้อย่างไร

ขณะเดียวกัน ครม. มีมติให้กระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนรัฐบาลในการลงนามสัญญา แต่กลับพบว่าการรถไฟฯ เข้าไปร่วมเป็นผู้ลงนามสัญญาด้วย ซึ่งถือว่าผิดมติ ครม. รวมทั้งตรวจสอบพบว่า การฟ้องร้องการรถไฟฯ ของบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) นั้นไม่ถูกต้อง เพราะคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการคือกระทรวงการคลัง

ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานได้ว่า หลายกระบวนการการทำสัญญาครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาไม่น่าถูกต้องด้วยกฎหมาย ซึ่งส่วนตัวมองว่า ถ้าตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องแล้ว ตนจะไม่จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะข้อมูลทั้งหมดมีหลักฐานครบ และเป็นหลักฐานทางเอกสารด้วย

“ถ้าการลงนามครั้งนี้ผิดฝา หมายถึงผู้ลงนามไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอำนาจจากมติ ครม. ก็นำไปสู่การลงนามสัญญาที่เป็นโมฆะ แต่ผู้ที่จะตัดสินเรื่องนี้ คือศาลต้องเป็นฝ่ายตัดสิน ขั้นตอนเบื้องต้น เราจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อน ว่าสัญญามีข้อผิดปกติ ส่วนจะฟ้องศาลหรือไม่ ก็แล้วแต่หน่วยงาน กระทรวงการคลังจะดำเนินการในฐานะรัฐบาล แต่หากแต่ละหน่วยเห็นข้อมูลแล้ว ไม่มีการดำเนินการอะไร ก็ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 157 เรื่องการปกป้องทรัพย์สินรัฐ” นายนิติธรกล่าว

โดยวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.) ตนจะยื่นหนังสือถึง 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้ดูรายละเอียดในสัญญาร่วมทุนโครงการโฮปเวลล์ ทั้งที่มาของสัญญา การอนุญาตร่วมทุนโครงการ และรายละเอียดของการบอกเลิกสัญญาต่อไป รวมทั้งจะแจ้งให้ทั้ง 4 หน่วยงานควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE