Economics

ยังไม่เปิด ‘มอเตอร์เวย์โคราช’ ช่วงปีใหม่ ‘ทางหลวง’ ให้ลุ้นสงกรานต์ 63 แทน

“ทางหลวง” แจงยังไม่เปิดให้วิ่ง “มอเตอร์เวย์โคราช” ฟรีช่วงปีใหม่ เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ให้รอลุ้นช่วงสงกรานต์ 63 แทน ส่วนเปิดจริงจะเร่งให้ทันปลายปี 65

จากกรณีที่มีประชาชนสอบถามเรื่องการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านเขื่อนลำตะคอง ในเทศกาลปีใหม่ 2563 มายังกรมทางหลวง (ทล.) จำนวนมากนั้น

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ล่าสุดโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงิน 8.4 หมื่นล้านบาท มีความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธา 82% แต่กรมทางหลวงยังไม่สามารถเปิดให้บริการฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งเรียกร้อง เนื่องจากเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยหลายด้าน

ประการแรกการก่อสร้างแนวเส้นทางและทางขึ้น-ลงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ขณะเดียวกันยังไม่มีการก่อสร้างแนวกั้นระดับสูงในช่วงที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่านเรือนจำ ประกอบกับเส้นทางช่วงที่ผ่านเขื่อนลำตะคองมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเกรงว่าจะมีประชาชนจำนวนหนึ่งหยุดรถยนต์เพื่อถ่ายรูป ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

“มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในเทศกาลปีใหม่นี้ เพราะต้องดูเรื่องความปลอดภัยให้เรียบร้อย ส่วนในเดือนเมษายน 2563 จะเปิดให้บริการหรือไม่ ก็ต้องว่ากันอีกที” นายสราวุธกล่าว

ทั้งนี้ มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช อยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นมีกำหนดจะเปิดให้บริการประชาชนและเก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบในปี 2566 แต่กรมทางหลวงก็จะพยายามเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2565 หรือเทศกาลปีใหม่ 2566

นายสราวุธ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของมาตรการเปิดให้รถทำความเร็วได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับถนนที่มีขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า ในปี 2562 กรมทางหลวงจะนำร่องเปิดให้รถยนต์สามารถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะช่องทางขวาสุด

สำหรับเฟสแรกจะเริ่มได้บนถนนทางหลวงหมายเลข 32 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ เฉพาะระยะทาง 50 กิโลเมตรก่อน โดยเริ่มต้นจากกิโลเมตรที่ 2-51 ช่วงบางปะอินเชื่อมกับสายเอเชีย จากนั้นจะใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท ปรับปรุงถนนดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 100 กิโลเมตร เพื่อเปิดให้ใช้ความเร็วได้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นทั้งหมด 150 กิโลเมตร ในปี 2564

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE