ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ราช กรุ๊ป’ ขอมีเอี่ยวธุรกิจ IoT ซื้อหุ้น 35% ‘ติงส์ ออน เน็ต’ 180 ล้าน

“ราช กรุ๊ป” ขอมีเอี่ยวธุรกิจ IoT ซื้อหุ้น 35% “ติงส์ ออน เน็ต” 180 ล้านบาท ปูทางสู่ธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมต่อยอดไฟฟ้า 

ธุรกิจโครงข่าย Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจที่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจ และประกาศมาก่อนแล้วว่า จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ให้จงได้ จากศักยภาพการลงทุนที่สูงมาก และก็สำเร็จผลเป็นรูปธรรมแล้ว โดยราชใช้วิธีซื้อ และควบรวม (M&A ) ซึ่งแต่ละปีบริษัทเตรียมเม็ดเงินไว้หลักหมื่นล้านบาท

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ระยะยาว ล่าสุดประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ด้วยการเข้าถือหุ้น 35% มูลค่า 180 ล้านบาท เปิดทางให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจโครงข่าย Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ทำให้บริษัทได้สิทธิร่วมลงทุนในโครงการติดตั้ง และพัฒนาเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และการบริการ IoT กับบริษัท ติงส์ ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายติดตั้งสถานีโครงข่าย (Base Station) ให้ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของประเทศ และผู้ใช้บริการโครงข่าย IoT เทคโนโลยีของ Sigfox ครอบคลุม 85% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2563

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

ทั้งนี้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทติงส์ ทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจโครงข่าย IoT อย่างมั่นใจ ซึ่งเราเล็งเห็นว่า ธุรกิจ IoT จะช่วยขยายฐานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งโครงข่ายสายสื่อสารใยแก้วนำแสงของบริษัทได้อย่างดี

นอกจากนี้ธุรกิจยังมีศักยภาพเติบโตสูงมาก เนื่องจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทุน และซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และลดความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบเฉียบพลัน

ตลอดจนตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ช่วยเพิ่มมูลค่า และสร้างผลิตภาพ (Productivity)

“ความสำเร็จครั้งนี้ เป็นอีกก้าวในการขยายฐานธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งบริษัทวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20% ของเงินลงทุนโครงการ ” 

ทั้งนี้ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิ การให้บริการโครงข่าย Sigfox รายเดียวในประเทศไทย โดยโครงข่าย Sigfox เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ผ่านโครงข่ายแบบกำลังส่งต่ำบริเวณกว้าง (Low Power Wide Area Network: LPWAN) มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB