ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ สั่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจปรับรูปแบบการทำงาน!!

“นายกรัฐมนตรี” สั่งปรับรูปแบบการทำงาน “รมต.เศรษฐกิจ” เน้นตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจรากฐาน เกษตรกร แรงงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (19 พ.ย.) ได้ย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แรงงาน ต้องหารือร่วมกัน รวมทั้งการปรับการทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกเรื่องต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการเติบโตในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ให้ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 1 ปีหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณางบประมาณปี 2563

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรากแก้ว เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบการ SME พร้อมมีข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับการทำงานของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่จะต้องมีรูปแบบการทำงานที่ยึดโยงสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ชาติมากขึ้น โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ ของทุกกระทรวงที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team