ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กกต.’ สั่ง ‘อนาคตใหม่’ ส่งเอกสารหลักฐานแจงปมกู้เงิน ‘ธนาธร’

“กกต.” มีมติเอกฉันท์ให้ “พรรคอนาคตใหม่” ส่งเอกสาร – หลักฐานแจงปมกู้เงิน “ธนาธร” เคยเรียกเอกสารแล้วแต่พรรคไม่ส่ง

สำนักงานคณะกรรมการการดลือกตั้ง(กกต.)​ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง  ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปีนั้น

ซึ่งในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของสํานักงาน กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้วและ กกต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

อย่างไรก็ตาม เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดเคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team