General

‘ค่าครองชีพสูง’ ปัญหาเศรษฐกิจอันดับ 1 หวัง ‘ลุงตู่’ ช่วยได้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ณ วันนี้ ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างมาก

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาล และในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนต่างก็มีความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล และคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด สรุปผลได้ดังนี้

“5 อันดับ ปัญหาเศรษฐกิจ” ที่รุมเร้าประชาชนวันนี้

 • ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง 65.54%
  สาเหตุ  สินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่าง ๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ
  วิธีแก้ไข ควบคุมราคาสินค้า มีส่วนลดสำหรับประชาชน ลดราคาน้ำมัน ของกินของใช้ ดำเนินการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจัง ฯลฯ
 • ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ 39.19%
  สาเหตุ รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ฯลฯ
  วิธีแก้ไข  รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ
 • การว่างงาน ตกงาน 31.76%
  สาเหตุ เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ
  วิธีแก้ไข ไม่เลือกงาน ลดรายจ่าย หางานพิเศษทำ รัฐบาลมีนโยบายเร่งช่วยเหลือคนตกงาน ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ
 • รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ 25.68%
  สาเหตุ องค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ
  วิธีแก้ไข ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาษี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ
 • การส่งออก การค้าและการลงทุน 17.48%
  สาเหตุ  เศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติ ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ
  วิธีแก้ไข รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและนักลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ฯลฯ

เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด

 • ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี 54.34%
 • แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน 38.41%
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 31.15%

ใคร หรือ หน่วยงานใด ที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาช่วยเหลือ

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และผู้นำฝ่ายรัฐบาล 47.90%
 • กระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์ แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ 32.84%
 • ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ 24.94%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team