Economics

‘ชิมช้อปใช้’ เฟส 3 รอบแรก 375,000 คน เต็มแล้วจ้า!!

“ชิมช้อปใช้” เฟส 3 รอบแรก ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. จำนวน 375,000 คนเต็มแล้วจ้า รอลุ้นใหม่ 18.00 น.วันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (14 พ.ย.) เป็นวันแรกนั้น โดยรอบแรกเวลา 06.00 น. ได้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เต็มทั้ง 375,000 คนในเวลาประมาณ 8.40 น. ทั้งนี้ผู้ที่พลาดโอกาสสามารถรอลุ้นใหม่อีกครั้งในเวลา 18.00 น. จำนวน 375,000 คนเช่นเดิม

ทั้งนี้ “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ เวลา 06.00 น. และเวลา 18.00 น. รอบละ 375,000 รายเช่นเดิม

จากนั้นเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 พฤศจิกายน รองรับการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน และเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เปิดลงทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 500,000 ราย เริ่มใช้สิทธิ์จ่ายเงินได้ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เฟส 1 และ 2 เริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และขยายระยะเวลารับสมัครร้านค้าร่วมมาตรการถึงสิ้นเดือนมกราคม 2563

ทั้งนี้ มาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่ม 2 ล้านคน หากใช้เงินผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ได้เงินชดเชย 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และรับเงินชดเชย 20% ของยอดใช้จ่าย 30,000-50,000 บาท (ได้เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 และ 2 สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK