CSR

ซีพีออลล์จัดพลังนักศึกษาลดใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

หากย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีแล้ว “พลาสติก” คือ สุดยอดนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้คนเราเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนี้ “ความสะดวกสบาย”นั้น กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่สร้างผลกระทบมากมายต่อทุกชีวิตบนโลก

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในปี 2559 ประเทศไทยผลิตขยะมากถึง 27 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนั้นแยกเป็นขยะพลาสติกได้ประมาณ 3.2 ล้านตัน และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขยะถุงพลาสติกที่มีมากถึง 4.8 หมื่นล้านใบต่อปี และแก้วพลาสติกกว่า 10 ล้านใบต่อวัน
และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ปัจจุบันไทย ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

วิกฤติการณ์ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญที่กระตุ้นให้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เริ่มดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ เผยว่า ซีพี ออลล์ เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจัง ทั้งในบริษัทเอง และร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยจับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก กระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งในปี 2558 ได้ริเริ่มความร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก ในสถาบันการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อซื้อของในร้านเซเว่น ทั้ง 10 สาขา ภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านทุกโครงการอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น ได้ถึง 24.09 ล้านใบ ขณะที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วถึง 30 ล้านใบ โดยคาดว่าทั้งปี จะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านใบ

สำหรับความร่วมมือกับ 27 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จะดำเนินการผ่าน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วยกเว้นผู้ที่ซื้อของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือจัดเตรียมถุงให้ยืม หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านเซเว่น จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง ลดปริมาณช้อน ส้อมและหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซื้อไม่ร้องขอ และยกเลิกภาชนะจากโฟม ทั้งในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น และในร้านค้าอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์