Politics

‘บิ๊กตู่’ ไม่ยุ่ง! โยนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณี ‘ปารีณา’

“นายกรัฐมนตรี” ชี้กรณี “ปารีณา” เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ลั่นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์การตรวจสอบกรณีน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐครอบครองที่ดินกว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่า เป็นเรื่องของกลไกกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับทั้งกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ตรวจสอบอยู่แล้ว ซึ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามพยานหลักฐาน

อย่างไรก็ตาม การบุกรุกที่ดินของหลวงจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็ว ในส่วนที่บุกรุกอยู่แล้วจะทำอย่างไร ต้องเร่งรัด วันนี้ได้กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการต่างๆ ให้เร่งดำเนินการเรื่องที่ดินทำกิน พื้นที่ทับซ้อน ต้องแก้ไขด้วยกลไกทางกฎหมาย

“เราตามใจกันมาก กันมาเยอะแล้ว วันนี้เราต้องดูแลสิ่งที่มีปัญหาอยู่ให้ได้ก่อน แล้วแก้ปัญหาใหม่ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก รัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังในเรื่องบังคับใช้กฎหมาย” นายกรัฐมนตรี กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team