General

รัฐมอบหนังสืออนุญาตประชาชน ใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 จังหวัด

รัฐบาลมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

วันนี้ (11 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาต โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

1) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย พื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 พื้นที่ 2 จังหวัด เนื้อที่รวม 8,390 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ได้แก่

  • ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 6,576 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
  • ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 1,453 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา
  • ป่าเขาบิน จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 231 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
  • ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 129 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา

2) หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้ชุมชน จำนวน 15 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่รวม 19,975 ไร่ 21 ตารางวา ได้แก่

  • ป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่ 4,073 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา
  • ป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่ 6,538 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
  • ป่าชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่ 9,363 ไร่

ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จำนวน 4  พื้นที่ 2 จังหวัด เนื้อที่ 8,390 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา และมีราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ  552 ราย

ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team