ดูหนังออนไลน์
Business

ความเชื่อมั่น ‘ซีอีโอ’ ลดทั่วโลก สหรัฐ ลดฮวบ 51% ญี่ปุ่นสวนทางเชื่อมั่นดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม ประจำปีครั้งที่ 2 โดยเครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เวิลด์คอม ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้นำธุรกิจทั่วโลกลดลงในปี 2562 โดยสำรวจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกว่า 58,000 คนรวมถึงจากประเทศไทยผ่านการสำรวจทางออนไลน์

ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า ผู้บริการระดับสูงเหล่านี้มีความเชื่อมั่นลดลงมากกว่า 20% โดยความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ลดลง 51% และจีน 21% ขณะที่ญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นจากระดับต่ำสุดของดัชนีความเชื่อมั่นมาเป็นอันดับสูงที่สุด ซึ่งปรับตัวขึ้น 74%

นายโรเจอร์ เฮอร์นี่ ประธานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเวิลด์คอม กล่าวว่า “ความไม่แน่นอนในระดับสูงทั่วโลก รวมถึงการหารือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของผู้นำธุรกิจแต่อย่างใด การศึกษาวิจัยของเวิลด์คอมแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าและภาษีทั่วโลกกำลังบ่อนทำลายความเชื่อมั่น

“นับตั้งแต่ดัชนีความเชื่อมั่นของเราออกครั้งล่าสุดในปี 2561 ผู้นำธุรกิจได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น Brexit การประท้วงในฮ่องกง ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วไป การขาดแคลนอาหาร และการระบาดซ้ำของโรคติดต่อเช่น โรคหัด ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นลดลงเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา”นายเฮอร์นี่ กล่าว

นอกจากนี้ รายงานยังวัดความสำคัญของการเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มและระดับความเชื่อมั่นที่ผู้บริหารระดับสูงที่รวมถึงประเทศไทยในการเข้าถึงลูกค้า ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่างมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่ในรายงานการวิจัยปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมีความกังวลมากที่สุดในเรื่อง อินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 160% จากปี 2561 ตามด้วยความกังวลด้านลูกค้าและพนักงาน

อีกประเด็นที่ซีอีโอและผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดต้องจัดการคือการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ผู้นำธุรกิจไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนักในด้านการรักษาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้ายและรองสุดท้ายในด้านความเชื่อมั่นในการดึงพนักงานให้อยู่กับองค์กร รวมถึงการหางานทำต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในระดับที่ต่ำที่สุด

ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำธุรกิจพูดถึงคือการเพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของพนักงาน การปรับปรุงความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ผู้นำธุรกิจกำลังทำเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆและมีส่วนร่วมกับบริษัท โดยสิ่งที่บรรดาซีอีโอเป็นกังวลคือการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีความเห็นว่าการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ในการดึงตัวและรักษาพนักงานไว้

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT