General

กระทรวงแรงงาน เร่งช่วย 230 ลูกจ้าง ‘ถูกลอยแพ’

กระทรวงแรงงาน สั่งการ ระดมช่วย 230 ลูกจ้าง บริษัท นิตพอยน์ จ.นครปฐม ที่ถูกลอยแพ ทั้งติดตามค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย พร้อมแจ้งสิทธิรับเงินกองทุนสงเคราะห์ ประสานหางาน ฝึกอาชีพ ดูแลสิทธิประกันสังคม

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท นิตพอยน์ จำกัด จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปิดกิจการและลอยแพลูกจ้าง 230 คน ล่าสุดได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินการให้การช่วยเหลือในการติดตามค่าจ้างค้างจ่ายและค่าชดเชยแก่ลูกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ลูกจ้างจำนวน 182 คนได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมไว้แล้ว พร้อมแต่งตั้งผู้แทนลูกจ้างจำนวน 4 คนเพื่อให้ข้อเท็จจริงในเรื่องนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้าง

ในเบื้องต้น พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินการ และการยื่นคำร้อง ตลอดจนชี้แจงสิทธิ การขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างด้วย

พร้อมกันนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเร่งประสานให้ลูกจ้างที่เหลือมายื่นคำร้องให้ครบถ้วน และได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ติดตามให้ความช่วยเหลือลูกจ้างอย่างใกล้ชิด และเร่งดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระยะยาว กสร.ได้ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ในการชี้แจงสิทธิของลูกจ้าง ทั้งในเรื่องของการหาตำแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ การดูแลสิทธิในฐานะผู้ประกันตนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team