World News

‘ภูเขาไฟซากุระจิมะ’ ปะทุรุนแรงสุดรอบ 3 ปี เถ้าถ่านพุ่งสูงเกิน 5 กิโลเมตร

ภูเขาไฟซากุระจิมะ ของญี่ปุ่นเกิดปะทะขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้ (8 พ.ย.) พ่นเถ้าถ่าน และมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือหมู่เกาะคิวชู สูงถึง 5.5 กิโลเมตร

ภาพ : Kyodo

ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา ที่ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุอย่างรุนแรงจนมีเถ้าถ่านพุ่งสูงเกินกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น เตือนว่า ภูเขาไฟลูกนี้อาจจะปะทุต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ระบุว่า ในปีนี้เกิดการปะทุขึ้นบริเวณปากปล่องภูเขาไฟมาเป็นระยะๆ แล้ว และมีอยู่ 2 ครั้ง ที่มีการพ่นเถ้าถ่านสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าถึง 3 กิโลเมตร

ถ้าหากการปะทุยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีก้อนหินขนาดใหญ่กระเด็นออกไปในระยะไกล และอาจมีปล่อยกรวด และเถ้าภูเขาไฟออกมากระจายครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากปากปล่องภูเขาไฟ ที่มีความสูงจากพื้นดินราว 1,040 เมตร

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI