General

ขสมก.จัดรถเมล์ 129 เส้นทาง 2,959 คันรองรับวันลอยกระทง

ขสมก.จัดรถเมล์ 129 เส้นทาง 2,959 คัน อำนวยความสะดวกประชาชนเที่ยวงานลอยกระทง

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย เช่น ไอคอนสยาม, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, สะพานพระราม 8, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ท่าน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภูเขาทองและสวนสาธารณะใน กทม. 30 แห่ง เป็นต้น ขสมก.ได้เตรียมจัดเดินรถโดยสารให้บริการประชาชน 2,959 คัน รวม 22,640 เที่ยว

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเส้นทางปกติ 129 เส้นทาง เพิ่มเที่ยววิ่งและการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ พร้อมทั้งขยายเวลาการเดินรถจากปกติ ออกไปอีก 1 ชั่วโมง, จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ 5 เส้นทาง คือ สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร 16 คัน, สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 8 คัน, สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี 6 คัน, สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง 6 คัน และสาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง 8 คัน

ขณะที่การจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ประอบด้วย สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) 12 เส้นทาง ได้แก่ 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) 8 เส้นทาง ได้แก่ 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 6 เส้นทาง ได้แก่ 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 และสถานีรถไฟหัวลำโพง 10 เส้นทาง ได้แก่ 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501

ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย เช่น การเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.ได้ประสานบริษัทเหมาซ่อมตรวจเช็ค รถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตรวจเช็คระบบท่อไอเสียและตรวจวัดควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ และถังดับเพลิง เป็นต้น ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ หัวหน้างาน ตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถ ให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้น – ลงรถแก่ผู้ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ จัดพนักงานสายตรวจพิเศษ นายตรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณพื้นที่จัดงานที่รถโดยสารวิ่งผ่าน และตามป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถในวันลอยกระทง ปี 2562 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8 และศูนย์แนะนำบริการ Call Center 1348 ให้เป็นหน่วยประสานงาน หน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อรับแจ้งและประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินรถด้วย

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK