Politics

‘โฆษกรัฐบาล’ แจง ‘บิ๊กตู่’ ไม่ได้ส่งหนังสือขอเลื่อน ‘กมธ.ป.ป.ช.’

“โฆษกรัฐบาล” แจง “นายกรัฐมนตรี” ไม่ได้ขอเลื่อน “กมธ.ป.ป.ช.” แค่ส่งหนังสือแจ้งติดประชุม ครม.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการคำชี้แจงกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนและการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า เรื่องการไปชี้แจงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรีนั้น ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ส่งหนังสือขอเลื่อน แต่ได้ทำหนังสือแจ้งไปว่านายกรัฐมนตรี ติดภารกิจประชุม คณะรัฐมนตรี ตรงนี้เกรงจะเข้าใจไม่ตรงกัน

ดังนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ส่งหนังสือขอเลื่อน แต่อย่างใด คำว่าเลื่อนเท่ากับว่านายกรัฐมนตรี จะไปคราวหน้า แต่การแจ้งไปว่าติดภารกิจ ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร อาจเชิญมาอีก ส่วนนายกรัฐมนตรีจะไปหรือไม่ยังไม่ทราบ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team