ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “พ.ต.ท.อนุรักษ์ จีรจิตร –บรรสาน บุนนาค” เป็นข้าราชการการเมือง พร้อมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดรฟท.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพ.ต.ท.อนุรักษ์ จีรจิตร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายบรรสาน บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอครม.พิจารณา

ขณะเดียวกันมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ เป็นผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยต่ออีก 4 เดือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอครม.พิจารณา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team