CSR

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นทองอุไร ณ สวนรถไฟ

การขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อากาศบริสุทธิ์ลดน้อยลง ประกอบกับฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มเข้ามา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกับมลภาวะทางอากาศ ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ จึงเป็นภารกิจที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ มีอยู่ไม่มาก สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่พอจะช่วยบรรเทามลภาวะทางอากาศได้บ้างยิ่งมีน้อยลงไปอีก หนึ่งในนั้นคือสวนวชิรเบญจทัศ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ “สวนรถไฟ” ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือนั่งพักผ่อน ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้า ทำให้สวนรถไฟเป็นอีกหนึ่งที่หมายสำคัญของคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดยนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญในเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสวนวชิรเบญจทัศ จึงได้ร่วมกันการปลูกต้นทองอุไร 120 ต้น บริเวณลานประติมากรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยือนได้สัมผัสกับความร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ภายในสวน

ต้นทองอุไรเป็นไม้ยืนต้นมงคลที่มีดอกสีเหลือง เมื่อโตขึ้นจะออกดอกเป็นช่อใหญ่ สวยงาม สร้างความสดชื่นให้กับผู้พบเห็น

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของ ปตท.สผ. ได้ร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังที่ได้ปฏิญาณตนเข้าร่วมโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team