ดูหนังออนไลน์
Business

‘IRPC’ เปิดบ้านผนึกองค์กรธุรกิจ ‘ร่วมแก้ปัญหา PM 2.5’

IRPC เปิดบ้าน จัดงาน “ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5” ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับเกียรติจาก องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานแถลงข่าว “ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) : เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางการรับมือกับ PM 2.5

พร้อมทั้งแถลงมาตรการที่ TBCSD จะดำเนินการเพื่อร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และในฐานะกรรมการบริหาร TBCSD  กล่าวถึงแผนดำเนินงานในการลด PM 2.5 ของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในการผลิตน้ำมันตามมาตรฐานยูโร 5 และดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “PM 2.5: Global and Thailand Crisis”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการของ TBCSD และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กล่าวถึงบทบาทแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในบริบทของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) และองค์กรพันธมิตร ขณะที่นายวีระ อัครพุทธิพร กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวถึงมาตรการของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่จะร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 ท่าน จากองค์กรสมาชิก TBCSD องค์กรพันธมิตร และสื่อมวลชน เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight