Digital Economy

ETDA จับมือ‘จีน-มศว’ผุด‘อีคอมเมิร์ซพาร์ค’ปั้นคนดิจิทัลหนุนเอสเอ็มอี

ด้วยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 50 ล้านคนในประเทศไทย มีอัตราใช้งานเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคนี้ ที่นิยมจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ สะท้อนได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรม “อีคอมเมิร์ซ” ในประเทศไทย ที่อยู่ในอัตราสูง

เอ็ตด้า อีคอมเมิร์ซ
สุรางคณา วายุภาพ

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซปีนี้ ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง เดิมคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน หลังจากผ่านไปครึ่งปีมองว่าขยายตัวทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์  จากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น บล็อกเชน  รวมทั้งผู้บริโภคมีพฤติกรรมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในทุกวัย

“วันนี้บางคนยังไม่รู้ว่าการซื้อสติ๊กเกอร์ในไลน์ การดาวน์โหลดซื้อเพลงหรือภาพยนตร์ ก็คือ อีคอมเมิร์ซรูปแบบหนึ่ง”

เอ็ตด้าจะสรุปตัวเลขอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซปีนี้ทุกช่องทาง ในงานก้าวสู่ปีที่ 8 ของเอ็ตด้า  “Future Economy and Internet Governance:  Big Change to Big Chance”  ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นอกจากนี้จะทำงานรวมกับผู้ผลิตดิจิทัล คอนเทนท์ทุกรูปแบบ เพื่อรวบรวมตัวเลขในธุรกิจดังกล่าวเข้ามารวมกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะเริ่มรายงานมูลค่าในปี 2562  พร้อมกันนี้สนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมดิจิทัล ประเทศไทย ที่มีสมาชิกทั้งผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ทุกประเภท เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

เอ็มโอยู“จีน”เปิด “อีคอมเมิร์ซพาร์ค”

สุรางคณา กล่าวว่าเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและธุรกิจ “เอสเอ็มอี” ในประเทศไทยให้เติบโต เอ็ตด้า เตรียมจัดตั้ง “อีคอมเมิร์ซ พาร์ค”  (e-Commerce Park)  ศูนย์บ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำตลาดอีคอมเมิร์ซให้กับเอสเอ็มอีไทย

โดยวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เตรียมเซ็นเอ็มโอยูกับ China Council for the Promotion of International Trade Dongguan City Committee จากประเทศจีน หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและพัฒนาอีคอมเมิร์ซ พาร์ค ในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 2,000 แห่งในจีน ซึ่งจะเข้ามาทำงานร่วมกับเอ็ตด้า 3 ปี เพื่อจัดตั้ง อีคอมเมิร์ซ พาร์ค ในประเทศไทย

ในการจัดตั้ง “อีคอมเมิร์ซ พาร์ค” ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้  เอ็ตด้ายังทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ใน 4 คณะ คือ  คณะมนุษยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อจัดทำหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาทำงานใน “อีคอมเมิร์ซ พาร์ค” โดยจะใช้พื้นที่ทั้งที่ มศว ประมาณ 1,000 ตร.ม. และที่สำนักงานเอ็ตด้า เป็นสถานที่จัดตั้ง อีคอมเมิร์ซ พาร์ค วางเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรปีแรก 500 คน  ที่จะทำงานให้อีคอมเมิร์ซพาร์ค

โดยบุคลากรจากอีคอมเมิร์ซ พาร์ค มีหน้าที่ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านการให้ความรู้การทำตลาดอีคอมเมิร์ซ วิธีการนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส แบรนด์ต่างๆ  สอนทำดิจิทัลคอนเทนท์ การเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่น่าสนใจของสินค้าหรือบริการที่ดึงดูดผู้บริโภค

“เอสเอ็มอีไทย มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ  เป็นธุรกิจที่ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่ที่ผ่านมาเอสเอ็มอี มีปัญหาในการเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ เพราะไม่มีบุคลากรที่จะทำงานด้านดิจิทัลให้กับเอสเอ็มอี”

เล็งตั้งอีคอมเมิร์ซพาร์คต่างจังหวัด

การทำงานของอีคอมเมิร์ซ พาร์ค คือเป็นศูนย์บ่มเพาะบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซร่วมกับสถาบันการศึกษา บุคลากรที่ทำงานกับอีคอมเมิร์ซพาร์ค จะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อเอสเอ็มอีต้องการบุคลากร ไปช่วยทำงานด้านอีคอมเมิร์ซ สามารถขอมาได้ที่ อีคอมเมิร์ซ พาร์ค โดยจ่ายเงินเป็นค่าใช้บริการเป็นรายครั้ง โดยไม่ต้องจ้างบุคลากรประจำ

“เชื่อว่าการทำงานในอีคอมเมิร์ซ พาร์ค จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ไม่ต้องการทำงานประจำ ขณะที่เอสเอ็มอี จะมีบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ เข้าไปช่วยสอนงาน จนกว่าจะเรียนรู้และทำตลาดอีคอมเมิร์ซได้เอง”

นอกจากนี้เอ็ตด้า ยังมองโอกาสร่วมมือกับสถานบันการศึกษาอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อจัดตั้ง อีคอมเมิร์ซ พาร์ค ในต่างจังหวัด  มองว่าจังหวัดที่มีศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซ เช่น ชลบุรี พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

จัดงาน 8 ปี BIG CHANGE TO BIG CHANCE

ในโอกาสที่ ETDA ก้าวสู่ปีที่ 8 เตรียมจัดงาน  “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:00-20:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจการดำเนินงานของ ETDA ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และแสดงถึงความพร้อมต่อการดำเนินงานในอนาคต

เอ็ตด้า อีคอมเมิร์ซ

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน ตลอดจนเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

ขณะเดียวกันการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft infrastructure และการพัฒนาผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานวันละ 5,000 คน

Add Friend Follow
RATTIYA ANGKULANON