CSR

‘เดอะมอลล์’ ร่วมกระตุ้นจัดการ ‘พลาสติก’ สร้างความยั่งยืน ‘ทะเลไทย’

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรองค์กรภาครัฐ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล จัดประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

นางวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เข้าร่วมภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกมาโดยตลอด พร้อมทั้งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย งดให้บริการถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นใช้ถุงพลาสติก บริษัทได้ขอความร่วมมือบริจาคเงิน 1 บาท/ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยระยะ 4 เดือนนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) มีความตั้งใจนำเงินบริจาค ในโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการจัดการพลาสติก ไปพร้อมกับเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่ให้ขยะพลาสติกกลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ล่าสุด จึงได้มีแนวคิดการจัดประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศเพื่อการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” เพื่อให้เกิดการตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สร้างสรรค์ผลงาน หรือวิธีการในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยนวัตกรรมที่ชนะเลิศต้องสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคม

การประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย เกิดจากความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และได้รับเกียรติจากภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติ ไม่จำกัดประเภท จำนวนไม่เกิน 4 คน สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.noplasticinnatureinnovation.com

พร้อมกันนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 สุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ แห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

นางวรลักษณ์ กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงสานต่อเจตนารมณ์การเป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกของประเทศไทย โดยพร้อมร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบายตามแผนโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ในการงดบริการถุงพลาสติก พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และจะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทย สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็น และแบบครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 และสามารถนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100% ภายในปี 2570 เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและทะเลไทยเป็นของขวัญล้ำค่าแก่ลูกหลานของเราในอนาคต

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT