PR News

ซีอีโอ ‘บำรุงราษฎร์’ คว้า 2 รางวัล สะท้อนภาพองค์กรดูแลสุขภาพองค์รวมระดับโลก

“ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์” ซีอีโอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล “The World Top 50 Healthcare IT Leaders” ระดับเอเชียแปซิฟิก และรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562” ในภาคธุรกิจการแพทย์ระดับประเทศ สานวิสัยทัศน์มุ่งสู่การให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า การได้รับ 2 รางวัล ทั้งจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจากเวทีคุณภาพระดับประเทศดังกล่าว ต้องขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสำคัญ ซึ่งมาจากรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน และยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งล้วนอยู่ในดีเอ็นเอของคนบำรุงราษฎร์ทุกคน นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร มีค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อก้าวสู่การให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก หรือที่เรียกโดยย่อว่า AIC ที่สำคัญรวม 3 ประการ คือ 1. Agility คือ เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล มีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประการที่ 2. Innovation การศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังนำระบบซอฟต์แวร์ Hospital Information System (HIS) มาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยกับข้อมูลในแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณหมอเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายประการที่ 3. Caring คือการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนเสมือนญาติมิตร ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงาน เริ่มต้นจากเจ้านายและลูกน้อง เริ่มต้นจากหมอและพยาบาล และทุกๆ วิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน และส่งต่อความเอาใจใส่ หรือ Caring นี้ไปมอบให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อตั้งเมื่อปี 2523 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ด้วยขนาด 580 เตียง พร้อมมีแพทย์ผู้ชำนาญการและทันตแพทย์ รวม Full Time และ Part Time รวม 1,300 คน และพนักงานอีกราว 4,000 คนคอยให้บริการ โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ ประมาณ 3,000 คนต่อวัน หรือคิดเป็นผู้ใช้บริการกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) โดยมีผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 รายต่อปี จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT