ดูหนังออนไลน์
Economics

‘ครม.เศรษฐกิจ’ ไฟเขียว 13 มาตรการช่วยเหลือ SME

“ครม.เศรษฐกิจ” ไฟเขียว 13 มาตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมรับทราบผลการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2562 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร แบ่งเป็น 7 ด้าน รวม 13 มาตรการ เช่น การส่งสริมให้เข้าถึงแหล่ง โดยกำหนดให้ สามารถนำเงินที่ SME ชำระคืนไปหมุนเวียนเป็นสินเชื่อ เงินอุดหนุน สำหรับรายอื่นต่อไป เห็นชอบให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมรายย่อย หรือ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อโดยตรงให้กับ SME เริ่มต้นวงเงินจำกัดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือ การเพิ่มทักษะการขาย พัฒานาสินค้า ฟื้นฟูกิจการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบผลสรุปการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่ก่อนหน้านี้ มีการออก ม.44 ให้ตั้งคณะกรรมการไปศึกษาหาแนวทางออกของปัญหาสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ที่ถึง 3 สัมปทาน ทำให้เกิดปัญหาคือ การขึ้นลง 3 ครั้ง และค่าโดยสารมีอัตราที่สูง การพิจารณาของที่ประชุมหัวใจคือ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ให้สามารถขึ้นรถได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และหลังจากนั้นค่าโดยสารจะต้องไม่แพงเกินไปให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ เท่าที่มีการเสนอมาเชื่อว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

นายกอบศักดิ์ ยังเผยถึงการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจ ว่าจะขอรอการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 จากทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่ ครม.เศรษฐกิจจะพิจารณาว่า จำเป็นต้องมีมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีอีกหรือไม่ ซึ่งทางที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจยังมองที่เป้าเติบโตที่ 2.7 -3.2%

“สภาพัฒน์จะมีข้อมูลสุดท้าย ว่าไตรมาสที่ 3 เท่าไหร่ ในวันที่ 18 พ.ย. และเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวจะสามารถประมาณการล่วงหน้าทั้งปีเท่าไหร่ ในจุดนั้น ครม.เศรษฐกิจก็จะเทียบจากประมาณการเดิมที่ตั้งไว้ 2.7-3.2% และรู้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ซึ่งจะได้ตัดสินใจ ว่าต้องใส่อะไรเพิ่มหรือไม่” นายกอบศักดิ์ กล่าว

นายกอบศักดิ์ ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจว่า ภาคท่องเที่ยว ภาคเกษตร และการส่งออกดีขึ้น จากไตรมาส 3 เทียบไตรมาส 2 แต่ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวลงจากการที่ประชาชนรอการซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะออกมาช่วงปลายปีนี้ ประกอบกับภาคการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตามการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่รวมมาตรการชิม ช้อป ใช้ ที่เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม จึงยังไม่เห็นผลจากมาตรการดังกล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team