PR News

‘ปตท.สผ.’ สนับสนุนสร้างอาคารผู้ป่วย ‘โรงพยาบาลลานกระบือ’

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนการก่อสร้าง “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ขนาด 60 เตียง รวมทั้ง อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 20 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

ปตท.สผ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในโครงการเอส 1 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงได้สร้างอาคารผู้ป่วยดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์กับชุมชน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team