PR News

ทน. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงปราจีนบุรี

วันนี้ (25 ต.ค.) กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 สูบน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหาดสะแก ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ว่ากลุ่มเกษตรกรมีความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีขึ้นมาเลี้ยงนาข้าวได้ เพราะเครื่องสูบน้ำของโครงการชลประทานในพื้นที่ชำรุด จึงขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหาดสะแก ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,607 ไร่

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเติมน้ำให้ระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรสวนผลไม้ การเกษตรนาข้าว อีก 14 แห่ง รวมปริมาณการสูบน้ำทั้งสิ้น 4.116 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 45 หมู่บ้าน 20,054 ครัวเรือน 74,403 คน พื้นที่การเกษตร 28,036 ไร่ และรถบรรทุกน้ำแจกให้ประชาชนรวม 1.134 ล้านลิตร

นายวิชัย บุตสันต์ ผู้แทนภาคประชาชน ตำบลท่างาม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้านาข้าว เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง และขอขอบคุณนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team