Economics

โออาร์ -กลุ่มปตท.โปรโมท ‘ฃวด แลก ยิ้ม’ กระตุ้นคัดแยกขยะ

โออาร์ -กลุ่มปตท. โปรโมท  “ฃวด แลก ยิ้ม”  ในปั๊ม พีทีที  สเตชั่น นำขวดพลาสติกใสเพท ผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง กระตุ้นจิตสำนึกการคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็วๆนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ ดร.ชญาน์  จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

ประสานความร่วมมือโปรโมท “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง”  (Upcycling)  ที่ “ปั๊ม พีทีที สเตชั่น” ปตท. สำนักงานใหญ่  เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล

โดยเสื้อยืดดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิล ที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท  (PET)  รีไซเคิลที่สมาชิกนำมาร่วม โครงการ  “ฃวด แลก ยิ้ม”  ของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท 12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง 1 ตัว  ทั้งนี้สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสม จากการแลกขวด นำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง ภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

สำหรับโครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติกใสเพท (PET) จากตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปั๊มพีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่  ปั๊มพีทีที สเตชั่น สาขา ประชาอุทิศ – ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ได้กว่า 4,000 กิโลกรัม

โดยโออาร์ จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ภายในปี 2563 เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ปั๊ม พีทีที สเตชั่น เป็นพื้นที่ ๆ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนตลอดไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB