General

โพลชี้ปชช.ตระหนักภัย 3 สารพิษ 73.7% บอกเลิกซื้อผัก-ผลไม้ใช้สารเคมี

วันนี้ (23 ต.ค.)  เฟซบุ๊ก เพจ “กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค” เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด”  จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ สำรวจวันที่ 9-13 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประชาชนเป็นห่วงสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ที่สำคัญประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team