ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย’ ยืนยันไม่ปิด 4 จุดบินอาเซียน

“การบินไทย” ยืนยันไม่มีแผนปิด 4 จุดบิน “อาเซียน” ด้านผู้พิการทางสายตาขอช่วยเหลือด้านอาชีพให้จังหวัดชายแดนใต้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าการบินไทยจะปิด 4 เส้นทางบินในอาเซียนได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์นั้น ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางบินทุกเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพการตลาดในปัจจุบัน แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและยังไม่มีแผนปิดเส้นทางบินใดๆ

ด้านนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ต.ค.) ได้เปิดให้นายพิพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ที่มีสมาชิกกว่า 50 คนและภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กรเข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนแรงงานคนพิการและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยนายพิพัฒน์ธนชัยต้องการให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการส่งเสริมแรงงานผู้พิการ สนับสนุนการฝึกอาชีพและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมาตรา 33 34 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งทางสมาคมฯ จะจัดส่งหนังสือรายละเอียดโครงการที่ต้องการให้การบินไทยผ่านทางกรมการจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE