Branding

เจาะ 5 บริษัท Big Five เทคโนโลยีโลก

ทุกวันนี้โลกธุรกิจล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หลายธุรกิจต้องล้มหายตายจาก เพราะปรับตัวไม่ทันจากการถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ขณะเดียวกัน ก็มีหลายแห่งที่ Scale-Ups (โตแบบหลายๆ เท่าในเวลาอันรวดเร็ว) กลายมาเป็นบริษัทระดับท็อปของโลก 

วันนี้เราเลยจะพามาเจาะลึกกันว่า 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านเทคโนโลยีของโลก ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft และ Facebook พวกเขาเหล่านี้เติบโตมาได้อย่างไร มีรายได้หลัก มาจากทางไหนบ้าง  

1. Apple 

รายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 265.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งรายได้มาจาก

iPhone จำนวน 62.77%

Mac จำนวน 9.60%

iPad จำนวน 7.08%

สินค้าอื่นๆ จำนวน  6.55%

ธุรกิจบริการ จำนวน 14%

2. Amazon

รายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 232.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งรายได้มาจาก

ร้านค้าออนไลน์ จำนวน 52.81%

ธุรกิจรับฝากขายสินค้า จำนวน 18.33%

ธุรกิจบริการเว็บไซต์ จำนวน 11.03%

ร้านค้าปลีก จำนวน 7.39%

บริการสมัครสมาชิก จำนวน 6.10%

อื่นๆ จำนวน 4.34%

 

3. Alphabet (Google)

รายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 136.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งรายได้มาจาก

รายได้โฆษณา (Google Ads) จำนวน 84.95%

สินค้าและบริการอื่นๆ 20.6 จำนวน 15.05%

4. Microsoft

รายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 110.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งรายได้มาจาก

Microsoft Office จำนวน 25.66%

Microsoft Azure จำนวน 23.66%

Windows จำนวน  17.67%

ธุรกิจเกม จำนวน 9.43%

Bing จำนวน 6.35%

Enterprise Services จำนวน 5.26%

จำหน่ายอุปกรณ์ไอที จำนวน 4.62%

Linkedin จำนวน 4.81%

อื่นๆ จำนวน 2.54%

5. Facebook

รายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 55.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งรายได้มากจาก

โฆษณา Facebook Ads จำนวน 98.57%

อื่นๆ 0.8 จำนวน 1.43%

สรุปภาพรวมผลประกอบการบริษัท Big Five เทคโนโลยีของโลก 

อ้างอิงข้อมูลจาก visualcapitalist.com

สรุปแล้วจะเห็นว่ากลุ่ม Big Five เทคโนโลยีของโลก มีรายได้รวมกันมากถึง 800,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถ้านับในแง่ของขนาดมูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) บริษัทเหล่านี้สามารถติด 1 ใน 20 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สบายๆ หรือเทียบเท่ากับ GDP ของประเทศเนเธอร์แลนด์และตุรกีได้เลย

Add Friend Follow
InveStory