Politics

ด่วน! ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน 3 สารพิษ

ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อพิจารณาว่าจะห้ามการใช้หรือแบน 3 สารเคมีทางการทางการเกษตร คือ สารพาราควอต สารไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส หรือไม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเนื่องจากบริเวณชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีตัวแทนเกษตรกรหลายกลุ่มที่คัดค้านการแบน 3 สารเคมีนับร้อยคน เดินทางมารอฟังผลการพิจารณา พร้อมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อคัดค้านการแบน 3 สารพิษดังกล่าว

ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยกเลิก การใช้สารเคมี 3 ชนิด

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังโพสต์ข้อความล่าสุดว่า มติที่ประชุม มีผู้เข้าประชุม 26 ท่าน

1. พาราควอท

-แบน 21 จำกัดการใช้ 5

2. ครอร์ไพริฟอส

-แบน 22 จำกัดการใช้ 4

3.ไกลโฟเซต

-แบน 19 จำกัดการใช้ 7

ขอกราบขอบพระคุณและน้อมคารวะต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายเฉพาะผู้ที่ลงมติแบนการใช้สารพิษด้วยจิตสำนึกที่รักและห่วงใยในคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชน ประวัติศาสตร์จะจารึกวีรกรรมที่ท่านทำเพื่อแผ่นดินเกิดในวันนี้เยี่ยงวีรบุรุษของชาติ ขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่ประเทศของเรายังมีข้าราชการและนักวิชาการที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมหลงเหลืออยู่ในบ้านของเรา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team