ดูหนังออนไลน์
Economics

กฟผ.คึกคัก ผู้ค้า 40 ราย ตบเท้ายื่นประมูลขายแอลเอ็นจีตลาดจร 1.3 แสนตัน

ผู้ค้าแอลเอ็นจี 40 ราย ตบเท้าเสนอขายแอลเอ็นจีแบบตลาดจรให้กฟผ. เตรียมเปิดเสนอราคาปลายเดือนนี้ ชี้นำเข้า 2 ล็อต ธันวาคม 62 และเมษายน 63 เพื่อทดสอบระบบราคาสูง-ต่ำ 

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่าจากการที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 รับทราบแนวทางการทดลองนำเข้า แอลเอ็นจีแบบตลาดจร (สปอต) ของ กฟผ.

โดยขณะนี้ กฟผ. ได้ออกเอกสารประกาศเชิญชวน (ทีโออาร์) การนำเข้าแอลเอ็นจีแบบตลาดจร  และคัดเลือก รวมถึงขึ้นทะเบียนผู้ค้าหรือผู้ผลิตแอลเอ็นจีเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย และมีแผนจะออกเอกสารเชิญชวนให้เสนอราคาประมาณปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดนำเข้าเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้กบง.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ กฟผ. นำผลการนำเข้าแอลเอ็นจีลำแรก รายงานแก่ กบง. เพื่อรับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

สำหรับแอลเอ็นจีที่จะนำเข้านั้น จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าวังน้อย หน่วยที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา


สำหรับมติกบง.มอบหมายให้ กฟผ. นำเข้าแอลเอ็นจีแบบตลาดจร ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้สรุปแนวทางและปริมาณการนำเข้าที่เหมาะสม 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน รวม 1.3 แสนตัน

โดย กบง. ได้กำหนดช่วงเวลาการนำเข้าลำแรกประมาณเดือนธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณเดือนเมษายน 2563 เพื่อทดสอบระบบ ทั้งช่วงความต้องการแอลเอ็นจีในตลาดโลกสูง (peak) คือ เดือนธันวาคม และช่วงราคาต่ำ (Off-peak) คือ เดือนเมษายน ซึ่งจะทำให้เห็นผล กระทบค่าไฟ และแนวทางบริหารคลัง รวมถึงท่อในช่วงนั้นด้วย เพื่อนำมาพิจารณาข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆให้เกิดความรอบคอบ

 

 

 

SARANYA THONGTHAB