General

‘บิ๊กป้อม’ สั่งเดินหน้าดัน ‘แก่งกระจาน- 2 โบราณสถาน’ เป็นมรดกโลก

“บิ๊กป้อม” สั่งทส. เดินหน้าดันแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด เป็นมรดกโลก ขณะ “วราวุธ” มั่นใจผู้แทนไทยได้นั่งเก้าอี้คณะกรรมการ เอื้อขึ้นทะเบียนมรดกโลกไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (21 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ในการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 43  ที่กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –  10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกฯ เห็นพ้องตามที่ไทยเสนอให้บรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จำนวน  2  แหล่ง คือ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  ส่วนเรือ่งกลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น ได้ตีเรื่องกลับมาให้ไทยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ก่อนส่งกลับให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาคำขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกครั้ง

วราวุธ ศิลปอาชา

ที่ประชุมยังรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการณรงค์ขอรับการสนับสนุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562-2566  ของไทย ที่จะมีการคัดเลือกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้ ที่ฝรั่งเศส

ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีจัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ไปให้คณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อปกป้องและคุ้มครองพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ไม่ให้เสื่อมคุณค่าความสำคัญจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง

1) คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

2) คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อผลักดันการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด เป็นแหล่งมรดกโลก

รวีวรรณ ภูริเดช

ทางด้านนายวราวุธ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมแสดงความมั่นใจถึงการส่ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูต กรุงปารีส เข้าชิงเก้าอี้คณะกรรมการมรดกโลก โดยระบุว่า ไทยได้มีการรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆ มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา. และเชื่อว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งเชื่อว่าหากผู้แทนประเทศไทยได้รับเลือกตั้ง จะสามารถผลักดันการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกได้มากขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team