PR News

วสท.จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ คาดผู้ร่วมงานทะลุ 2.5 หมื่น

(ซ้ายไปขวา) ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม และดร.ธเนศ วีระศิริ

วสท. ประกาศความพร้อมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ชูแนวคิด “Engineering for Society” เทคโนโลยีวิศวกรรมเปลี่ยนสังคมสู่สมาร์ทเนชั่นอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐฯขับเคลื่อนด้วยปัญญา ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายนนี้ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนกำลังอยู่ในช่วงดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น (Digital Transformation) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตไปสู่สังคมอัจฉริยะหรือสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทซิตี้ ที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น การลดใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเป็นพลังงานทดแทน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโมเดลธุรกิจที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิด “Engineering for Society” จึงจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมวิศวกรรมสร้างสรรค์จะเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญที่สนับสนุนการปฏิรูปประเทศในภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับสังคมไปสู่สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทเนชั่น”

นอกจากนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติยังมีเวทีเสวนาระดับนานาชาติ (International Forum) ถึง 72 หัวข้อ เกี่ยวกับความก้าวล้ำของวงการวิชาชีพวิศวกรรมในการเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการปฏิรูปประเทศสู่ New S-Curve เพื่อสอดรับนโยบาย 4 กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ โดยคาดว่าการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการในแวดวงวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 100 ราย และคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานจะมีไม่น้อยกว่า 25,000 คน ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และร่วมฟังเสวนาภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีภายในงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : โทร. 0-2184-4600-9, หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.nationalengineering18.com หรือ facebook.com/NationalEngineeringByEIT

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight