Politics

‘ภูมิใจไทย’ ย้ำ!! ต้องทำงบเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อพวกพ้อง

“โฆษกพรรคภูมิใจไทย” ยินดีอภิปราย “ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63” ราบรื่น ประท้วงน้อยกว่าคาด ชี้ต้องยึดหลักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง มากกว่าพวกพ้อง

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี การอภิปรายราบรื่น การประท้วงน้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ในส่วนของพรรค ภท.ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้การพิจารณาผ่านวาระแรกไปได้ด้วยดี ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้กำชับให้รัฐมนตรี และส.ส.ทุกคน ติดตามการประชุม และอภิปราย ชี้แจง อย่างใกล้ชิด โดยให้อภิปรายอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เน้นอภิปรายเพื่อถ่ายทอดปัญหาของประชาชน มากกว่าการโจมตีกันทางการเมือง การอภิปรายก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาต่อไปได้

“การผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญในการที่รัฐบาลจะได้มีงบประมาณ เพื่อนำมาดูแลประชาชน นำมาเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป เพราะงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และที่สำคัญหลังจากนี้ คือการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ที่จะต้องมีการปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณในบางหน่วยงาน ก็ขอให้ยึดหลักเพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ประโยชน์เพื่อประชาชน เพื่อบ้านเมือง มากกว่าเพื่อพวกพ้อง ดังนั้นการพิจารณาจะต้องทำอย่างรอบคอบที่สุด” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว

สำหรับการชี้แจงของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนั้น สามารถชี้แจงที่มารวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงบประมาณครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน มีเหตุผล และพร้อมรับฟังการอภิปราย จดบันทึกคำแนะนำทุกอย่างเพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไข อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลก็เพื่อต้องการให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team