General

‘นายกฯ’ ลั่นแก้ไขร่างงบฯ วาระ 2 ‘พร้อมรับฟังทุกฝ่าย’ วอนช่วยสร้างความมั่นใจกระตุ้นลงทุน

นายกรัฐมนตรี เผยดีใจหลังร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 วาระแรกผ่านฉลุย พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายในวาระ 2 ชั้นกรรมาธิการ ฝากทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจนักลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า รู้สึกดีใจที่ร่างงบประมาณผ่านไปในวาระที่ 1 แต่หลังจากนี้ก็มีวาระที่ 2 อีก ที่จะมีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งตนรับฟังความเห็นทุกฝ่ายอะไรที่ทำได้ก็ทำให้

อย่างไรก็ตาม ขอให้เห็นใจว่ามีงบประมาณเพียงเท่านี้ ซึ่งต้องทำทั้งปัญหาเดิม สิ่งที่เป็นรายจ่ายเดิมๆ โดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ต้องทำต่อ ขณะเดียวกันการลงทุนใหม่ก็ต้องเกิดขึ้น ถ้าไปใส่ข้างเดียวทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้ จึงไม่อยากให้ทุกคนมองว่าทุกอย่างแย่ เพราะจะทำให้กำลังใจตก รวมทั้งต่างประเทศก็ไม่เชื่อมั่น

ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศและให้คนในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน เพราะวันนี้ประเทศไทยต้องการการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอีอีซีที่วันนี้เป็นการลงทุนที่ชัดเจน และถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีการย้ายฐานการผลิตต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการติดต่อและประสานงานในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

สำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านระบุว่า หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในวาระที่ 2 ก็อาจจะคว่ำได้ในวาระที่ 3 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องไปดูความต้องการของประชาชนว่าต้องการอะไร เงินในภาครัฐจะหมุนเวียนได้อย่างไร ถ้าร่าง พ.ร.บ.งบฯ ไม่ผ่านอีก ก็จะมีปัญหาทั้งหมดทั้งประเทศ

“บางอย่างในการประชุมก็เป็นแนวคิดที่ดี แต่ต้องมาดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมในสถานการณ์ตอนนี้หรือสถานการณ์ต่อไป ต้องเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งหลายนโยบายต้องค่อยๆขับเคลื่อน จะขับเคลื่อนทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ เพราะต้องใช้เงินมหาศาล”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team