ดูหนังออนไลน์
Business

‘วีรศักดิ์’ เฟ้นหา GI ตัวใหม่ ยกโมเดล ‘ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง’ ต้นแบบลุยต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมกรมทรัพย์สินทางปัญญาลุยงานเชิงรุก เฟ้นหาสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงเพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ พบสินค้าหลายรายการที่น่าสนใจ และมีศักยภาพ พร้อมชูโมเดล GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นต้นแบบลุยตลาดต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ร่วมกับผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบกับประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและผลักดันของดีในชุมชนให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ โดยในพื้นที่ได้นำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ 3 รายการ ประกอบด้วย กุ้งแก้ว อำเภอปากพะยูน  ปลาดุกสวรรค์ หาดไข่เต่า และไข่ในหิน เกาะโคบ

โอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสินค้าดังกล่าวถึงแหล่งผลิต เพื่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตและให้แนวทางในการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะหากจะนำมาคุ้มครองเป็นสินค้า GI ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วย ซึ่งต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความพิเศษเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ รวมถึงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

“ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดทำคำขอ
ขึ้นทะเบียน และแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้า GI  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้แต่ละจังหวัด ค้นหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ต่อไป”

ทางด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขานรับแนวนโยบายดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ๆ อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก

ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง ซึ่งถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ถือเป็นสินค้า GI ในลำดับต้นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นข้าวชนิดพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็น 1 ใน 4 สินค้าไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป รวมทั้ง ส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ เช่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น ถือเป็นการยกระดับสินค้า GI ของชุมชนและของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีชื่อเสียง ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มครองให้แก่สินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยระบบของ GI

The Bangkok Insight Editorial Team