ดูหนังออนไลน์
Economics

ตั้ง ‘บอร์ดรถไฟ’ ตามโผ พรุ่งนี้ประชุมนัดแรก เคาะฟันฟ้องแพ่ง ‘โฮปเวลล์’

ครม. ไฟเขียวรายชื่อ “บอร์ดรถไฟ” ชุดใหม่ตามโผ พรุ่งนี้เริ่มประชุมนัดแรก มีวาระเคาะ “ไฮสปีด 3 สนามบิน” ขุดข้อมูลการจดทะเบียน “บริษัท โฮปเวลล์” ฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง

จิรุตม์ วิศาลจิตร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ชุดใหม่ เพื่อทดแทนบอร์ดชุดเก่า ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธาน ซึ่งได้ลาออกไปในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยรายชื่อบอร์ดชุดใหม่มีรายละเอียดดังนี้

1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานกรรมการ

2.นายชยธรรม์ พรหมศร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

3.นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

4.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการ

5.น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด เป็นกรรมการ

6.นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI เป็นกรรมการ

7.นายพินิจ พัวพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (kt zmico) เป็นกรรมการ

8.นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งรัดการพิจารณารายชื่อบอร์ดการรถไฟฯ เป็นพิเศษ เนื่องจากบอร์ดการรถไฟฯ มีวาระเร่งด่วนต้องพิจารณาหลายเรื่อง ส่วนรายชื่อบอร์ดรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ขุดข้อมูล “โฮปเวลล์” ฟ้องศาลแพ่ง

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า บอร์ดการรถไฟฯ ชุดใหม่ ที่มีนายจิรุตม์เป็นประธาน จะนัดประชุมเป็นครั้งแรก ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน, โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา และคดีโฮปเวลล์

สำหรับกรณีโฮปเวลล์นั้น คณะทำงานฯ ของกระทรวงคมนาคม จะเสนอแนวทางการต่อสู้คดีให้บอร์ดการรถไฟฯ ชุดใหม่พิจารณา พร้อมขอให้บอร์ดพิจารณามอบอำนาจ ให้ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟฯ ไปดำเนินการต่อสู้คดีทางแพ่ง

เนื่องจากคณะทำงานฯ พบข้อมูลว่า การรถไฟฯ สามารถฟ้องร้องบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อศาลแพ่งในหลายฐานความผิด โดยเฉพาะกรณีที่ ครม. ในยุคนั้น ไม่ได้มีมติยกเว้นประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว. 281) ให้กับบริษัท โฮปเวลล์ ตามเงื่อนไขของบริษัทต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า บริษัท โฮปเวลล์ ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้การลงนามสัญญาโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพฯ (โฮปเวลล์) ระหว่างบริษัท โฮปเวลล์ และกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฯ เป็นโมฆะ

“วิษณุ” เป็นคนเคาะวิธีจ่าย “ค่าโง่”

ถ้าบอร์ดมีมติให้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งตามที่เสนอ ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟฯ ก็จะดำเนินการเร่งฟ้องร้องทันที เพื่อให้ทันกับเส้นตายที่กระทรวงการคมนาคม โดยการรถไฟฯ จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท โฮปเวลล์ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คิดเป็นเงินรวม 2.5 หมื่นล้านบาท ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562

“ในการจดทะเบียนบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ถ้าจะดำเนินการมาประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องได้รับการยกเว้น ปว.281 คณะทำงานฯ จึงเสนอให้ฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง แต่การฟ้องร้องในที่นี้คงไม่ได้เป็นเรื่องการเรียกร้องความเสียหาย แต่ให้ไปดูว่า จดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่” นายศักดิ์สยามกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังดำเนินการต่อสู้คดีโฮปเวลล์คู่ขนานกันอีก 2 ด้าน ได้แก่ ดำเนินการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด พร้อมขอให้ศาลฯ มีคำสั่งชะลอการจ่ายเงินชดเชยให้บริษัท โฮปเวลล์ แต่ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดก็ยังไม่ได้มีคำสั่งๆ ออกมา และล่าสุดล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีโฮปเวลล์เป็นคดีพิเศษแล้ว เพื่อฟ้องร้องในทางอาญาต่อไป

สำหรับกรณีที่กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฯ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท โฮปเวลล์ ฐานบอกเลิกสัญญา ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นั้น นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินชดเชย โดยกระทรวงคมนาคมได้ส่งความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

NOPPHAWHAN TECHASANEE