ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘ซีดีจี’ ผนึก ‘พระจอมเกล้าฯ’ ปั้นบุคลากรรับยุค ‘ดิจิทัล’

ซีดีจี จับมือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ผุดโครงการ Code Their Dreams: Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ปั้นบุคลากรรับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง ทักษะที่ 3 แห่งโลกอนาคต 1 ใน 10 ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก

นาถ ลิ่วเจริญ

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) การใช้บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ทั้งนี้เห็นได้จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% สะท้อนว่า โลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทักษะด้านการโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก

จากแนวโน้มดังกล่าว กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงได้ประกาศความร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

สำหรับโครงการ Public Training ได้นำร่องด้วยโครงการ In-House Public Training ผ่าน 4 กิจกรรมมุ่งไปที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และครู อาจารย์ โดยมีกิจกรรมเป็นการอบรมคอร์สเรียนต่างๆ อาทิ Scratch Program Training โดยเป็นการสอนความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch เพื่อต่อยอดในการทำแผนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ หรือการสร้างสรรค์เกมของนักเรียน, Mbot Learn & Run – Mun & Fin เพื่อเรียนรู้ประโยชน์จากการหุ่นยนต์ mbot, Sticker ®Line เป็นต้น โดยเปิดลงทะเบียนสมัครแล้ว ที่เว็บไซต์ www.codetheirdreams.com

“โครงการที่จัดทำขึ้น เน้นไปที่การปูพื้นฐานด้านโคดดิ้ง ที่นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาการศึกษา และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ด้วยมองว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ล้วนได้รับการสร้างสรรค์จากโค้ดดิ้งทั้งสิ้น โดยได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2563

WANPEN PUTTANONT