Business

‘จุรินทร์’ ดันประกันรายได้ยางพาราเข้าครม. 15 ต.ค. จ่ายส่วนต่างงวดแรก 1-15 พ.ย.

“จุรินทร์” ประกาศกลางงานชักพระสุราษฎร์ธานี ดันโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา เข้าครม. 15 ตุลาคมนี้  พร้อมจ่ายเงินส่วนต่างถึงมือชาวสวนยางรอบแรกวันที่ 1-15 พฤศจิกายน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวพระราชทาน ประจำปี 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้  โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ให้กับชาวสวนยางในวันที่ 1-15 พฤศจิกายนนี้ เป็นรอบแรก

การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้น หลังเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยมีมติประกันรายได้ยางพาราในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม ของสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สูงสุดครัวเรือนละ 25 ไร่

เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ จะต้องขึ้นทะเบียน โดยเกษตรกรที่ตกหล่นยังสามารถขึ้นทะเบียนได้ และคณะกรรมการระดับตำบลและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะตรวจสอบว่าปลูกจริงหรือไม่ ยางชนิดไหน และรายได้ส่วนต่าง มีเจ้าของสวนยาง 1.4 ล้านราย ผู้กรีดยาง 3 แสนรายโดยประมาณที่จะได้รับสิทธิ์ ซึ่งรัฐบาลจะใช้งบประมาณดำเนินโครงการประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team